Hitta ditt matchningsföretag!

Snabbaste vägen till jobb och utbildning.

Matchningsföretag anslutna till Jobbstegen i Kalix

Övriga matchningsföretag

Arbetslivsresurs
Nordisk kompetens
Qr Work
Sv Norrbotten