Stöd och matchning - Rusta och matcha!

Stöd och matchning och Rusta och matcha är för dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb. Tjänsterna levereras av Arbetsförmedlingen. 

Vem kan delta i Stöd och matchning och Rusta och matcha?

Stöd och matchning och Rusta och matcha är för dig som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ur din arbetslöshet. Med hjälp av en handledare får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller studier. Du kan till exempel få hjälp med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Du har individuella samtal med din handledare varje vecka. Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Stödet har fyra olika nivåer. Om du inte talar svenska har du möjlighet att delta på ditt modersmål.

Du deltar i stödet i 3 månader, sedan utvärderar Arbetsförmedlingen hur det har gått. De kan förlänga stödet med 3 månader och i vissa fall med ytterligare 3 månader.

Så här funkar det!

 

  • Du väljer själv matchningsföretag.
  • Du meddelar Arbetsförmedlingen vilket matchningsföretag du har valt. De behöver också det så kallade KA-numret.  
  • Du och handledaren tar fram en plan för hur du snabbast ska få ett jobb eller börja studera.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning när du deltar i stöd och matchning.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i stöd och matchning.

Hör av dig om du har frågor.

Öppet mån-fre 09:00 – 17:00

E-post info@jobbstegen.se

Vi kraftsamlar för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning!

Sverige står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet i spåren av Corona. Det kommer att krävas omfattande insatser från samhällets sida för att undvika långtidsarbetslöshet. Därför behöver vi nu kraftsamla för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning. Jobbstegen är en långsiktig satsning som ska bidra till utveckling och samhällsförbättring. Bakom tjänsten står Jobbstegen AB.