Viktigt att fånga upp ungdomar tidigt. Dels för dem själva så att de tidigt (så tidigt de kan) kan göra rätt vägval på arbetsmarknaden – både utifrån eget intresse men också hur efterfrågan ser ut på arbetsmarknaden både idag och i framtiden. Information om olika yrken och vilka utbildningar som krävs för att ta sig dit. Tidigt hjälpa dem att förstå vikten av att val man gör i ungdoms och tidig vuxenålder får konsekvenser. Låta dem sätta upp mål – mål skapar motivation. 

Ungdomar kan redan i gymnasiet (15-16 år) registrera sig på Jobbstegen. Här kan de lista dels favorityrken och få info om vad som krävs för att få detta yrke (OS-driver). De kan också välja att lista företag i sin hemkommun eller annan plats som de kan tänka sig att jobb på. Företagen de listar finns redan registrerade på Jobbstegen med info om företaget, yrkesroller som finns, kompetensbehov i både det långa och korta perspektivet (företagspresentation). (Om företaget inte finns listade kommer Jobbstegen att kontakta företaget och informera om att det finns ungdomar som vill veta mer om dem och som gärna vill jobba hos dem i framtiden). Här kan de kontakta ansvarig på företaget och ställa frågor. På så sätt skapar ungdomarna ett tidigt nätverk som de kan få stor användning för. På samma gång får företaget tidigt egna “ambassadörer” som både gillar företaget och som kan tänka sig att arbeta på företaget (framtida rekryteringar). Ungdomar kan även välja att prenumerera på pressreleaser och andra nyheter från företaget. Ungdomar ska även kunna delta i digitala arbetsmarknads- och rekryteringsmässor som anordnas på Jobbstegen – kommun för kommun. Detta för att få upp ögonen för både olika yrken och företag. Jobbstegen kommer att skicka notiser till registrerade ungdomar när nya företag eller nya utbildningar läggs in på plattformen som överensstämmer med deras intressen – både favoritföretag och yrkesintresse (bevakningar). 

På plattformen kommer ungdomar att kunna hitta sommarjobb (kommunen) extrajobb, helgjobb, gig-jobb, kvällsjobb mm från registrerade arbetsgivare. För att kunna ta del och söka dessa måste man vara registrerad på plattformen. Denna typ av jobb kan man självklart bevaka. Dessa jobb kan även synas på kommunens karta på plattformen. Då kan man enkelt se var jobben finns i kommunen/staden. Man ska även kunna tipsa kompisar om olika jobb.  

Om man inte vet vad man vill jobba med kan man ta del av Jobbstegens guide. Guiden ställer frågor kring intressen, egenskaper, önskemål mm för att guida ungdomarna till förslag på olika yrken som överensstämmer med deras input. När man svarat på frågor och fyllt i guiden får man förslag på olika yrken samt vilka utbildningar som krävs. 

OS-driver på plattformen är utbildningsföretag, yrkeshögskolor, universitet och andra utbildningssamordnare. Kanske samarbete med Shortcut, Studentum m.fl. 

På plattformen (gameifierad) börjar ungdomarna på nivå: Newbizz. På plattformen kommer de att vara kvar som newbizz tills de fått tillräckligt med kunskap (utbildning) för att gå upp en nivå. 

Vad ska trigga ungdomar att registrera sig på Jobbstegen? – Någon form av ranking/tävling.  

Vilka utmaningar finns för Jobbstegen? 1. Ungdomar vet inte vad de vill jobba med. 2. Ligger för långt fram i framtiden. 3. Tråkigt. 

Hur ska Jobbstegen nå målgruppen? Via sociala medier; Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Genom information till gymnasieskolor och Universitet. Gör jobbtestet – vad passar du att jobba med? Ett kul kunskapsspel/test som kanske kan locka ungdomar.    

Skulle samspelet mellan ungdomar och arbetsgivare i kommunen kunna fungera som i NHL – man tradar ungdomar i tidig ålder och är med i dessa utveckling fram tills dess att man börjar jobba. Lite som Trainee – fast på distans.