Jobbsökning - se det som ett projekt!

Jobbstegen hjälper till med att hitta rätt lösning för dig. Vi tror att alla har möjligheter att lyckas men att man kan behöva lite stöd, råd och tips på vägen. Det krävs ett seriöst engagemang och en investering i tid och energi för att få det jobb som du verkligen vill ha.

Ditt jobbsökningsprojekt har många dimensioner

Du behöver ha en hög motivation för att rida ut besvikelser och frustrationer som kan ligga mellan nu och det nya jobbet. Osäkerheten är stor och du kan aldrig veta hur lång tid din jobbsökning kommer att ta.

Många dimensioner

Din framgång styrs av din energi, drivkraft och självförtroende och dessa faktorer kommer att öppna dörrar för dig. Ett jobbsökningsprojekt har många dimensioner.

Håll igång

Du har planer att göra, informationsmaterial att skaffa och sortera, ansökningshandlingar och andra brev att skriva, möten att hålla , intervjuer att förbereda, din egen positiva mentala och fysiska form att hålla igång och minnesanteckningar att skriva ned.

Effektivitet

Ju effektivare du är i detta arbete, desto större blir chansen att du hittar ett jobb. - Kan jag ytterligare utveckla mitt jobbsökande? Det är en fråga som man alltid ska ha aktuell i processen.

Du är en värdefull person

Se dig själv som en värdefull person med goda egenskaper, kunskaper och färdigheter. Ska du på en anställningsintervju är det bra om du tänker så än att du ensidigt ser på dig själv som en arbetslös person med lågt självförtroende.

Byt etikett​

Bli medveten om hur du ser på dig själv. Definiera dig inte som arbetslös. Prova att byta etiketten arbetslös mot att du jobbar i ett projekt, med mål att hitta ett nytt jobb. Då får du sannolikt ett mer positivt bemötande från omgivningen och även mer positiva tankar när du reflekterar över vardagen. Utnyttja din tid som jobbsökare på ett konstruktivt och kreativt vis.

Vilket intryck ger du?

Definiera dig inte som arbetslös. Det intryck du ger i möten med andra människor skapar ditt personliga varumärke.Det gäller för alla, oavsett om du är kändis eller okänd, oavsett om du är ledare, medarbetare eller arbetssökande. Precis som med alla varumärken är det kunden eller omgivningen som tolkar det. Det kommer alltid vara dem du möter som har sista ordet när det gäller hur man uppfattar dig. De signaler du sänder ut kan skapa slutsatser kring dina värderingar, dina personliga egenskaper och kring ditt kroppsspråk. Allt samspelar. Det personliga varumärket finns med dig både privat och professionellt.

Hör av dig om du har frågor.