Vilket matchningsföretag
valde du?

Berätta vem du valde!

När du bestämt dig för vilket matchningsföretag du vill vill gå Stöd och matchning hos, ska du informera Arbetsförmedlingen om detta. Antingen kontaktar du din handledare på Arbetsförmedlingen och informerar honom/henne eller så kan du nu göra detta direkt från “Mina sidor” på Arbetsförmedlingen.se. Glöm inte att ange vad de valda matchningsföretaget har för KA-nummer. 

Hör av dig om du har frågor.

Öppet mån-fre 09:00 – 17:00

E-post info@jobbstegen.se

Vi kraftsamlar för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning!

Sverige står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet i spåren av Corona. Det kommer att krävas omfattande insatser från samhällets sida för att undvika långtidsarbetslöshet. Därför behöver vi nu kraftsamla för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning. Jobbstegen är en långsiktig satsning som ska bidra till utveckling och samhällsförbättring. Bakom tjänsten står Jobbstegen AB.