Personlig hjälp för dig som söker jobb i Malmö Hjulhamsgatan

Iris

0/5

Välkommen till Iris i Malmö!

Vi på Iris hjälper dig fram till ditt framtida yrke, oavsett om du är redo att börja jobba eller behöver utbilda dig. Vi arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Varje dag.

Våra tjänster som hjälper dig till ett jobb eller en utbildning

stod-matchning-d19e1e
rusta-matcha-28bad2
arbetsmarknadsutbildning-d1c319
utbildningar-e673bf
sfi-3e3b3b

Ett härligt gäng

5

Vi är 5 personer i Malmö. De allra flesta som coacher, handledare och utbildare.

Vi finns nära dig

1

Vi finns med ett kontor på Hjulhamsgatan i Malmö. Kom gärna förbi och hälsa på och se hur vi har det.

Många språk

5

Våra fantastiska handledare talar tillsammans 5 språk.

Stöd och Matchning (STOM), Rusta och Matcha (KROM) Arbetsmarknadsutbildning, Vuxenutbildning, SFI och Undervisning i svenskt teckenspråk i Malmö

Stöd och matchning är personlig hjälp för dig som söker jobb. Du får konkret stöd som är anpassat efter dina behov. Välkommen till Stöd och matchning i Malmö!

Stöd och matchning är en tjänst där du får individuell hjälp och stöd att hitta rätt väg framåt. Du får träffa din jobbcoach regelbundet och tillsammans tar ni fram en plan för att du ska få ett arbete. Det kan vara allt från att skriva personligt brev och cv, till att träna intervjuteknik och få tips och motivation att hitta jobb att söka.

Iris långa erfarenhet och breda kontaktnät är en stor fördel när vi ska hitta ett jobb som passar dig. Vi har nära kontakter med näringslivet och hos oss kan du också jobba som bemanningskonsult – ett perfekt sätt att öppna dörrar till arbetsmarknaden.

Rusta och matcha – för dig som söker jobb eller utbildning!

Iris Rusta och matcha – för dig som söker jobb eller utbildning! På Iris får du en coach och ett personligt stöd anpassat efter dina behov. Tillsammans hittar vi din väg till ditt nästa jobb eller utbildningen som leder till arbete.

Iris välutbildade coacher har bred kompetens och är experter på att förbereda dig för arbetsmarknaden. Med vår långa erfarenhet och vårt stora kontaktnät bland arbetsgivare får du optimala förutsättningar att snabbt komma i jobb.

Flexibel jobbsökarplan – så går det till

Med din coach kartlägger du din kompetens, erfarenheter och motivation. Tillsammans tar ni sedan fram en personlig jobbsökarplan anpassad efter dina behov och förutsättningar. Det kan exempelvis vara en tydlig planering, coachning, kontakter med arbetsgivare, studiebesök och mycket mer.

Det ingår både enskilda samtal och gruppaktiviteter under din tid hos oss. En stor del av vårt rustande stöd finns tillgängligt för dig dygnet runt via vår inspirerande, digitala lärplattform.  Önskar du träffa andra i liknande situation får du möjlighet till det.

Exempel på stöd

– Stöd i att undersöka och formulera dina unika styrkor, förmågor och egenskaper
– Kunskaper om arbetsmarknaden
– Stöd i utformandet av CV, ett personligt brev och att träna på arbetsintervjuer
– Tips på hur du hittar de dolda jobben och tar kontakt med arbetsgivare
– Studie- och yrkesvägledning
– En kortare utbildning
– Språkstöd

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Söker du arbete, funderar du på att utbilda dig eller starta eget? Oavsett vilka tankar du går i, så kan Iris ge dig stöd på vägen mot ditt mål. Vi har lång erfarenhet av att utbilda personer med synnedsättning och har framgångsrikt hittat vägar till arbete och studier. Arbetsmarknadsutbildningen består av två delar, som delas in i två moduler.

Del 1: Förberedande utbildning

Modul 1 – Personlig inventering – ca 4 veckor

Vi startar med att se över din utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, intressen och annat som har betydelse för att du ska nå dina mål. Tillsammans tar vi fram en gemensam planering baserat på resultatet från den inventering vi gjort under denna första period.

Modul 2 – Förberedande och orienterande insatser – ca 16 veckor

I modul 2 ingår bland annat arbetslivs- och studieorientering, datorkunskap och hjälpmedelshantering. Vi stöttar dig på olika sätt i ditt arbetssökande och hur du kan presentera dig för arbetsgivare. Vår synpedagog ger dig stöd och ser till att du får prova nya arbetssätt, hjälpmedel och andra anpassningar om det behövs. Allt för att förbättra dina möjligheter att nå dina mål. Den förberedande delen avslutas med planering av arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ingår i del två av utbildningen.

Del 2: Arbetsmarknadsutbildning

Modul 3 – Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – ca 14 veckor

Den näst sista delen av utbildningen är en form av praktik som du gör på ett eller flera företag under en kortare och en längre period. Syftet är att du ska få praktisk arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde som vi kommit fram till under den förberedande delen av utbildningen.

Modul 4 – Anställningsförberedande lärande – ca 12 veckor

Modul 4 är den sista perioden av ditt arbetsplatsförlagda lärande och en fortsättning på modul 3. Målet i denna sista modul är att förbereda dig på bästa sätt inför en anställning. Du ska nu vara rustad och redo för att börja ditt nya jobb.

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasiala nivå för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva

Kurserna motsvarar utbildningen i grundskolan, årskurs 7-9 samt gymnasienivå men upplägget är anpassat till vuxna som kan ta ett mer självständigt ansvar för sina studier.

På Iris vuxenutbildning för syn-, hörselnedsatta samt döva får du de anpassningar och hjälpmedel du behöver i undervisningen för att klara studierna. Du får stöd och undervisning av lärare och personal med bred erfarenhet och kompetens. För dig med synnedsättning finns anpassat material och synhjälpmedel som talsyntes, läskamera, punktskrift och förstoringsprogram.  Du som har en hörselnedsättning kan använda våra digitala hörselhjälpmedel. Om du är döv studerar du med andra döva elever och undervisningen sker på svenskt teckenspråk i en teckenspråksvänlig miljö.

Studier som är anpassade för dig utifrån dina behov
Du läser kursen i din egen takt, och du får ett schema som är anpassat till vad du kan och vad du behöver lära dig.  När du börjar dina studier börjar vi med att kartlägga dina behov och förutsättningar för att se vilken typ av anpassning du behöver.

Utbildningen ges på uppdrag av Malmö stad. Bor du i en annan kommun kan du prata med din kommun som eventuellt kan köpa en plats för dig, hos oss.

Hos oss får du:

 • Undervisning av lärare med bred kompetens
 • Läromedel som är anpassade efter dina behov
 • Mindre grupper
 • Hjälp och stöd från kurator och specialpedagog
 • Modersmålsstöd på de vanligast förekommande språken
 • Betyg när du har klarat en kurs

SFI för personer med syn- eller hörselnedsättning samt döva

Är du nyanländ i Sverige och behöver lära dig det svenska språket? På Iris SFI för syn-, hörselnedsatta eller döva får du de anpassningar och hjälpmedel du behöver i undervisningen för att lära dig svenska och hur det svenska samhället fungerar.

Utbildningen ges på uppdrag av Malmö stad. Bor du i en annan kommun kan du prata med din kommun som kan köpa en plats för dig.

Hos oss får du:

 • Undervisning av lärare med bred kompetens
 • Läromedel som är anpassade efter dina behov
 • Undervisning i mindre grupper
 • Hjälp och stöd från kurator och specialpedagog
 • Modersmålsstöd på de vanligast förekommande språken
 • Betyg när du har klarat en kurs

Studier som är anpassade för dig utifrån dina behov

Du läser kursen i din egen takt, och du får ett schema som är anpassat till vad du kan och vad du behöver lära dig. Du får lära dig om samhället och hur det är att arbeta i Sverige. Du kan pröva att vara på en arbetsplats och hur det är att jobba i Sverige.

När du börjar dina studier börjar vi med att kartlägga dina behov och förutsättningar för att se vilken typ av anpassning du behöver. Du får stöd och undervisning av lärare och personal med bred erfarenhet och kompetens. För dig med synnedsättning finns anpassat material och hjälpmedel som förstoringsprogram, punktdisplay och läskamera. Du som har en hörselnedsättning kan använda våra hörseltekniska hjälpmedel.

Om du är döv studerar du med andra döva elever och undervisningen sker på teckenspråk i en teckenspråksvänlig miljö. Du lär dig svenskt teckenspråk och att skriva på svenska.

Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande

Är du döv eller hörselskadad och i en asylprocess i Sverige kan det vara svårt att göra sig förstådd och förklara sina flyktingskäl. Man behärskar inte teckenspråk och kan inte förstå svenska teckenspråkstolkar. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av flyktingskälen.

Genom Migrationsverkets upphandlade utbildning erbjuder Iris undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö där du som asylsökande får lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man söker asyl.

Syftet med utbildningen är du ska lära dig att behärska svenskt teckenspråk så väl att själv ska kunna redogöra för dina asylskäl samt kunna göra dig förstådd i mottagningsrelaterade ärenden, inklusive bistånd och återvändande.

Utbildningen innehåller:

 • Utbildning i svenskt teckenspråk under utredningstiden
 • Organiserade aktiviteter i teckenspråkig miljö
 • Råd och stöd till migrationsverket, andra myndigheter, kommuner och förvaltningar.
 • Upplysning till asylsökande om stöd och hjälp som finns i det svenska samhället
 • Upplysning om de dövföreningar som finns i Sverige

Iris har sedan över 20 år tillbaka erfarenhet av målgrupperna teckenspråkiga, hörselsnedsatta och döva – både födda i Sverige och utomlands.

Omdömen

Vad tycker andra om Iris i Malmö?

Samlat omdömesbetyg

0/5

0/5

Omdömen från deltagare

2021-05-31
Read More
Inga omdömen

Varför Iris ?

Vi kan arbetsmarknaden. Med snart 100 års samlad erfarenhet av utbildning, bemanning och rekrytering är vi en trygg partner i ditt jobbsökande. Vi har engagerade jobbcoacher som ger dig personligt stöd och struktur i din vardag, och som ser dina unika styrkor och förmågor. Eftersom vi redan jobbar med rekrytering, företagsutbildning och omställning har vi ett nära samarbete med många olika företag inom flera branscher. Som bemanningsföretag har vi en möjlighet att snabbt hitta en väg för dig ut på arbetsmarknaden.

Intresserad av oss?

KA-nummer

10035761

Antal deltagare

Hur många arbetssökande har deltagit i en matchningstjänst hos Iris? Antalet deltagare uppdateras inom kort!

Rusta och Matcha

0

Stöd och Matchning

0

Malmö Hjulhamsgatan

Besöksadress

Hjulhamsgatan 3B, 21134 Malmö

Postadress

Hjulhamsgatan 3B, 21134 Malmö
21134
Malmö Hjulhamsgatan

Kontakt

info@iris.se

Växeln

0107610040

Kontakta oss i Malmö Hjulhamsgatan

Anna Tallwe

Platschef
0724025427
anna.tallwe@iris.se

Är du intresserad att delta i en matchningstjänst hos oss? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.

Detta formulär skickas till Iris i Malmö. Du kommer att få en kopia skickat till din email.

© 2021 Jobbstegen | www.jobbstegen.se | info@jobbstegen.se
MINC Anckargripsgatan 3 Malmö