Jobbstegen - alla möjligheter till jobb och utbildning på en och samma plats - kommun för kommun!

290 lokala mötesplatser där arbetssökande och arbetsgivare möts!

Jobbstegens användare

Jobbstegens huvudsakliga användare är personer som är arbetslösa med ett extra fokus på dem som står allra längst från arbetsmarknaden – långtidsarbetslösa. Man räknas som långtidsarbetslös om man varit arbetslös i mer än 6 månader. Dessa personer tillhör oftast någon av följande grupper: 

 • Ungdomar utan gymnasiekompetens
 • Nyanlända
 • Personer med funktionsvariationer
 • + 55

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige är just nu ca 200 000. Totala antalet arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa är idag ca 520 000 personer. Dock ska man vara medveten om att i denna siffran räknas man endast in i om man är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb. De som inte är inskrivna på AF räknas inte med. Många personer som arbetar väldigt lite (minst 1 timmer per vecka) räknas heller inte som arbetslös (är sysselsatta). Sannolikt är antalet arbetslösa betydligt högre än 520 000. 

Jobbstegens kunder

Alla aktörer som kan bidra till att arbetssökande kommer närmare ett jobb är Jobbstegens kunder. Initialt ligger fokus på 6 kundkategorier. 

 • Matchningsföretag
 • Kommuner
 • Lokala arbetsgivare
 • Utbildningsföretag
 • GIG-företag
 • Övriga lokala aktörer (intresseorg, idrottsorg, coacher, ideella org)

All business is local!

Just det lokala stimulerar arbetsgivare såväl som arbetssökande. Arbetssökande vill få en överblick av möjligheterna i kommunen – där de helst vill arbeta. Som lokal arbetsgivare får man en naturlig plats att agera på eftersom det är här man redan verkar. Den egna kommunen är viktig – här känner alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt – det är här man vill leva, arbeta och bo. Och det gör man genom att lyfta fram alla jobbmöjligheterna och samlar dem på en och samma plats samt skapar möjlighet för både arbetsgivare och de arbetssökande.

Matchningsföretag

Kommunen

Lokala arbetsgivare

Arbetssökande

GIG-företag

Utbildningsföretag

Övriga lokala aktörer

Jobbstegen imorgon.

Användare

Alla möjligheter till jobb och utbildning samlade på en och samma plats - kommun för kommun.

Matchnings-företag

Den naturliga plattformen för alla matchningsföretag att vara på. Här ifrån kommer merparten av deltagarna.

Kommuner

På Jobbstegen kan kommunen ta ett samlat grepp och hjälpa sig själv, arbetssökande och lokala företag.

Lokala arbetsgivare

På Jobbstegen når lokala arbetsgivare arbetssökande i kommunen. Här kan de göra skillnad.

Utbildnings-företag

På Jobbstegen samlar vi alla utbildningar som erbjuds - kommun för kommun.

GIG-företag

På Jobbstegen når GIG-företag arbetssökande i kommunen. Här kan du erbjuda "enklare" jobb till arbetssökande.

Övriga lokala aktörer

Intresseorganisationer, regioner, idrottsorganisationer, fristående coacher och yrkesvägledare.

Ett lokalt skyltfönster

Jobbstegen hjälper alla arbetssökande och lokala arbetsgivare i varje svensk kommun. Genom att samla alla tjänster på en och samma plats får de arbetssökande en fullständig överblick kring utbudet i kommunen och kan enklare och snabbare komma vidare i sin egen process. Jobb, praktik, arbetsträning, utbildning, tips & råd, matchningstjänster, jobbsupport, profiler, spontanansökningar plus mycket annat. Ett lokalt fokus där kommunens arbetsgivare, matchningsföretag, utbildningsföretag och arbetssökande kommer närmare varandra. 

Tjänster - Användare

 • Matchningstjänster
 • Hur ansöker man
 • Läs och välj matchningsföretag
 • Alla matchningsföretag
 • Lediga jobb från AF
 • Tips, råd och hjälp
 • Profilera sig mot lokala arbetsgivare
 • Skicka spontanansökningar
 • Lediga jobb från lokala arbetsgivare + bevakning
 • Se praktikplatser + bevakning
 • Hitta arbetsträning + bevakning
 • Stöd och hjälp från kommunen
 • Läs mer om lokala arbetsgivare
 • Hitta utbildning
 • Lokal community
 • Registrerar sig och informerar vilka kompetenser man har. 
 • Profilera sig mot arbetssökande
 • Informera om alla tjänster man erbjuder
 • Profilera sig mot lokala arbetsgivare
 • Få nya och fler rekryteringsuppdrag
 • Bannerannonsering

Jobbstegen erbjuder olika abonnemang -
alla ska kunna vara med!

5/5
3/5
1/5

Tjänster - Matchningsföretag

Tjänster - Kommunen

 • Arbetsgivarpresentation – hur är det att arbeta på kommunen?
 • Informera om stödinsatser man erbjuder arbetssökande
 • Lägga upp lediga jobb, praktikplatser och arbetsträning
 • Bevaka kompetenser/kandidater
 • Bannerannonsering
 • Registrerar sig och informerar vilka kompetenser man söker. 

Jobbstegen erbjuder olika abonnemang -
alla ska kunna vara med!

5/5
3/5
1/5
 • Arbetsgivarpresentation – hur är det att arbeta på företaget?
 • Lägga upp lediga jobb, praktikplatser och arbetsträning
 • Hitta kompetenser/kandidater i kommunen
 • Bevaka kompetenser/kandidater
 • Ta emot spontanansökningar
 • Få hjälp med rekrytering, bemanning och omställning av matchningsföretag
 • Bannerannonsering
 • Registrerar sig och informerar vilka kompetenser man söker. 

Jobbstegen erbjuder olika abonnemang -
alla ska kunna vara med!

5/5
3/5
1/5

Tjänster - Lokala arbetsgivare

Tjänster - Utbildningsföretag

 • Profilera sig mot arbetssökande
 • Informera arbetssökande om alla utbildningar man erbjuder
 • Informera kommunen och lokala företag om utbildningar
 • Bannerannonsering

Jobbstegen erbjuder olika abonnemang -
alla ska kunna vara med!

5/5
3/5
1/5