Jobbstegen - alla möjligheter till jobb och utbildning i din kommun!

Jobbstegens användare

Jobbstegens huvudsakliga användare är personer som är arbetslösa med ett extra fokus på dem som står allra längst från arbetsmarknaden – långtidsarbetslösa. Man räknas som långtidsarbetslös om man varit arbetslös i mer än 6 månader. Dessa personer tillhör oftast någon av följande grupper: 

  • Ungdomar utan gymnasiekompetens
  • Nyanlända
  • Personer med funktionsvariationer
  • + 55

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige är just nu ca 200 000. Totala antalet arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa är idag ca 520 000 personer. Dock ska man vara medveten om att i denna siffran räknas man endast in i om man är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb. De som inte är inskrivna på AF räknas inte med. Många personer som arbetar väldigt lite (minst 1 timmer per vecka) räknas heller inte som arbetslös (är sysselsatta). Sannolikt är antalet arbetslösa betydligt högre än 520 000. 

Jobbstegens kunder

Följande aktörer är Jobbstegens kunder. Alla kundkategorier finns inte med från start. Initialt finns Matchningsföretagen. Därefter kommuner och lokala arbetsgivare och sist övriga aktörer. 

  • Matchningsföretag (1)
  • Kommuner (2)
  • Lokala arbetsgivare (2)
  • Övriga aktörer (3)

Jobbstegen idag.

Användare

Matchnings-företag

Tjänster användare

Matchningstjänster

Hur ansöker man?

Alla matchningsföretag

Läs och välj matchningsföretag

Lediga jobb från AF

Tips, råd och hjälp

Tjänster matchningsföretag (få fler deltagare)

Presentationer - global och lokal

Moduler

Banners

Omdömen från deltagare

Pris 4 900 kr per år + 990 kr – 1990 kr per mån (priser t.o.m augusti)

All business is local!

Arbetsgivare, arbetssökande, jobb och nätverk.

Just det lokala stimulerar arbetsgivare såväl som arbetssökande. Arbetssökande vill få en överblick av möjligheterna i kommunen – där de helst vill arbeta. Som lokal arbetsgivare får man en naturlig plats att agera på eftersom det är här man redan verkar. Den egna kommunen är viktig – här känner alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt – det är här man vill leva, arbeta och bo. Och det gör man genom att lyfta fram alla jobbmöjligheterna och samlar dem på en och samma plats samt skapar möjlighet för både arbetsgivare och de arbetssökande.

All business is local!

Just det lokala stimulerar arbetsgivare såväl som arbetssökande. Arbetssökande vill få en överblick av möjligheterna i kommunen – där de helst vill arbeta. Som lokal arbetsgivare får man en naturlig plats att agera på eftersom det är här man redan verkar. Den egna kommunen är viktig – här känner alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt – det är här man vill leva, arbeta och bo. Och det gör man genom att lyfta fram alla jobbmöjligheterna och samlar dem på en och samma plats samt skapar möjlighet för både arbetsgivare och de arbetssökande.

Matchningsföretag

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus.

Kommunen

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus.

Lokala företag

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus.

Utbildningsföretag

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus.

Jobbstegen imorgon.

Användare

Alla möjligheter till jobb och utbildning samlade på en och samma plats - kommun för kommun.

Matchnings-företag

Den naturliga plattformen för alla matchningsföretag att vara på. Här ifrån kommer merparten av deltagarna.

Kommuner

På Jobbstegen kan kommunen ta ett samlat grepp och hjälpa sig själv, arbetssökande och lokala företag.

Lokala arbetsgivare

På Jobbstegen når lokala arbetsgivare arbetssökande i kommunen. Här kan de göra skillnad.

Utbildnings-företag

På Jobbstegen samlar vi alla utbildningar som erbjuds - kommun för kommun.

GIG-företag

På Jobbstegen når GIG-företag arbetssökande i kommunen. Här kan du erbjuda "enklare" jobb till arbetssökande.

Övriga lokala aktörer

Intresseorganisationer, regioner, idrottsorganisationer, fristående coacher och yrkesvägledare.

Tjänster användare

Matchningstjänster

Hur ansöker man?

Läs och välj matchningsföretag

Alla matchningsföretag

Lediga jobb från AF

Tips, råd och hjälp

Profilera sig

Skicka spontanansökningar

Lediga jobb från lokala företag + bevakning

Lediga jobb från kommunen + bevakning

Se praktikplatser + bevakning

Hitta arbetsträning + bevakning

Stöd och hjälp från kommunen

Läs mer om lokala arbetsgivare

Lokal community

Hitta utbildningar

Tjänster matchningsföretag

Matchningstjänster

Hur ansöker man?

Läs och välj matchningsföretag

Alla matchningsföretag

Lediga jobb från AF

Tips, råd och hjälp

Profilera sig

Skicka spontanansökningar

Lediga jobb från lokala företag + bevakning

Lediga jobb från kommunen + bevakning

Se praktikplatser + bevakning

Hitta arbetsträning + bevakning

Stöd och hjälp från kommunen

Läs mer om lokala arbetsgivare

Lokal community

Hitta utbildningar

Tjänster kommuner

Matchningstjänster

Hur ansöker man?

Läs och välj matchningsföretag

Alla matchningsföretag

Lediga jobb från AF

Tips, råd och hjälp

Profilera sig

Skicka spontanansökningar

Lediga jobb från lokala företag + bevakning

Lediga jobb från kommunen + bevakning

Se praktikplatser + bevakning

Hitta arbetsträning + bevakning

Stöd och hjälp från kommunen

Läs mer om lokala arbetsgivare

Lokal community

Hitta utbildningar

Tjänster lokala arbetsgivare

Matchningstjänster

Hur ansöker man?

Läs och välj matchningsföretag

Alla matchningsföretag

Lediga jobb från AF

Tips, råd och hjälp

Profilera sig

Skicka spontanansökningar

Lediga jobb från lokala företag + bevakning

Lediga jobb från kommunen + bevakning

Se praktikplatser + bevakning

Hitta arbetsträning + bevakning

Stöd och hjälp från kommunen

Läs mer om lokala arbetsgivare

Lokal community

Hitta utbildningar

Tjänster utbildningsföretag

Matchningstjänster

Hur ansöker man?

Läs och välj matchningsföretag

Alla matchningsföretag

Lediga jobb från AF

Tips, råd och hjälp

Profilera sig

Skicka spontanansökningar

Lediga jobb från lokala företag + bevakning

Lediga jobb från kommunen + bevakning

Se praktikplatser + bevakning

Hitta arbetsträning + bevakning

Stöd och hjälp från kommunen

Läs mer om lokala arbetsgivare

Lokal community

Hitta utbildningar