Svensk arbetsmarknad

Anställd

Arbetslös

Pensionär

Student

Arbetsgivare

Matchningsföretag

Kommun

Bemanningsföretag

Utbildningsföretag

Långtidsarbetslös och arbetslös

Behov

 • Socialt sammanhang
 • Tillhörighet
 • Pengar
 • Personlig utveckling
 • Social status
 • Göra nytta och bidra
”Få ett socialt sammanhang - delaktighet”

Anställd

Behov

 • Hjälp med förändringsprocessen
 • Meningsfullt och stimulerande jobb
 • Känna glädje på jobbet
 • Göra skillnad
”Hitta glädje och stimulans i jobbet”

Pensionär

Behov

 • Socialt sammanhang
 • Tillhörighet
 • Dela erfarenhet
 • Känna sig behövd
 • Göra nytta och bidra
”Känna tillhörighet och återfå ett social sammanhang”

Student

Behov

 • Vägledning ut i arbetslivet
 • Vad ska jag jobba med?
 • Vad passar jag till?
 • Vad krävs av mig?
 • Hur lång tid?
”Göra ett medvetet val för framtiden”

Arbetsgivare

Behov

 • kompetensförsörjning
 • Tillväxt
 • Tids- och kostnadseffektiv process
 • Har inte tid och vill inte ta kostnaden
”Tids- och kostnadseffektiv kompetensförsörjning”

Matchningsföretag

Behov

 • Rusta och matcha arbetslösa
 • Stärka arbetslösas möjlighet till jobb
 • Effektivare processer i arbetsgivarekontakten
”Rusta arbetslösa med rätt kompetens för att kunna göra dem matchningsbara”

Kommun

Behov

 • Rusta och matcha arbetslösa till jobb
 • Sänka kostnader för försörjningsstöd
 • Säkra samhällskontraktet
”Fler kommuninvånare i arbete och lägre försörjningsstöd”

Bemanningsföretag

Behov

 • Erbjuda arbetsgivare kompetensförsörjning
 • Hjälpa i rekryteringsprocessen
 • Matcha rätt kompetens mot arbetsgivares kompetensbehov
”hitta kompetens och förstå det rätta kompetensbehovet”

Utbildningsföretag

Behov

 • Erbjuda marknadsanpassade utbildningar
 • Hålla jämna steg med utvecklingen på arbetsmarknaden
”rätt utbildningar i rätt tid”

Arbetslös

Matchningsföretag

Kommun