Vill du få bättre koll på hur du kan påverka din framtid?

Karriärvägledning är en ny tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de ska söka och information om hur vägen dit ser ut. Tillsammans med matchningsföretag prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen den nya tjänsten i 15 kommuner.

Karriärvägledning

Målet är att du ska öka din karriärkompetens, det vill säga din kunskap och förståelse om dig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. Du ska inte bara få information utan även ökad motivation att välja en väg till arbete utanför de begränsningar som kan följa av uppväxtmiljö, könstillhörighet och tidigare arbetslivserfarenhet. 

New

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt att deltaga i tjänsten Karriärvägledning.

Läs mer

För vem?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen

För tjänsten kan det finnas arbetssökande med olika bakgrund. Där finns allt från inrikes födda med ofullständig grundskoleutbildning eller som har en gymnasieutbildning, till utrikes födda som har lång eller kort utbildning, samt de som inte kan läsa och skriva och de som inte förstår svenska. Karriärvägledning är även till för de som har en utbildning men har svårt att få arbete och de som inte vet vad de vill jobba med eller måste ställa om till ett nytt yrke.

Så här fungerar det!

Testas i 15 kommuner

Karriärvägledning finns i följande kommuner: Danderyd, Karlshamn, Karlskrona, Köping, Lidköping, Munkedal, Olofström, Ronneby, Skellefteå, Solna, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Västerås och Örnsköldsvik.

Vi erbjuder karriärvägledning

Läs mer och se hur dessa matchningsföretag kan hjälpa dig till ett jobb eller en utbildning.

Vi tar vara på din begåvning!

Det viktigaste för att hitta ett jobb är att ha ett brett kontaktnät bland arbetsgivare. Efter 15 år i branschen har vi goda relationer med näringslivet. Vi vet vad arbetsgivarna letar efter. Kanske har just du den talang som arbetsmarknaden behöver?

Läs mer

Hos oss hittar du ditt nya jobb!

Vi på Miljonbemanning vill hjälpa dig att hitta ett nytt jobb. Vi utgår från just dig som person och din situation för att stötta dig på bästa sätt. Du har dina erfarenheter och din kompetens och vi kan arbetssökning. Tillsammans blir vi ett starkt team! Välkommen att kontakta oss!

Läs mer

Det handlar inte bara om ett nytt jobb, det handlar om en bättre framtid.

Som etablerat bemannings- och rekryteringsföretag har vi på Clockwork ett brett nätverk av affärskontakter. Här får du träffa våra erfarna rekryterare som gärna delar med sig av sin kunskap och expertis. På Clockwork tillsätter vi dagligen lediga jobb.

Läs mer

Vår vision - Alla kan ta ett jobb!

Det är vi övertygade om. Vi har målsättningen att bli Sveriges ledande aktör när det gäller att rusta och matcha arbetssökande mot jobb och utbildning. Vi ger dig individuellt stöd för att du ska hitta rätt arbete eller utbildning. Vi genomför våra tjänster via varumärket Eductus.

Läs mer

Din väg till utbildning och arbete

Det finns jobb för dig! Vi är experter på jobbmatchning och guidar varje år tusentals personer ut på arbetsmarknaden. När du väljer Iris får du ett anpassat stöd och en personlig coach som guidar dig på vägen mot ditt nästa steg i arbetslivet.

Läs mer

Effektiv Matchning - din väg till drömjobbet!

Arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen har nu möjlighet att få träffa Effektivs utbildade och erfarna studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadskonsult. Vi finns här för dig och utgår alltid från ditt behov för att nå drömjobbet.

Läs mer

Nya vägar till jobb och utbildning.

Vi gillar att ligga steget före och alltid finnas för våra deltagare. Med nytänkande, stora hjärtan och ung mentalitet fokuserar vi på deltagarnas, arbetsmarknadens och samhällets utveckling. Genom ett antal effektiva program arbetar vi tillsammans med breda åldersspann med helt olika bakgrunder och behov för att hitta nya yrkesroller eller utbildningsalternativ.

Läs mer

Din väg till utbildning och arbete!

Vi hjälper dig vidare i karriären. Våra engagerade coacher ger dig personligt och anpassat stöd och fångar upp dina unika styrkor och förmågor. Vi har lång erfarenhet av svensk arbetsmarknad och har ett stort nätverk av olika arbetsgivare över hela landet.

Läs mer

Kolla upp detta innan du väljer matchningsföretag!

När du är aktuell för Rusta och matcha väljer du själv vilken leverantör du vill ha stöd av. Titta exempelvis på erfarenhet, företagsnätverk, metodik, språk, branschkunskaper, omdömen eller annan specialisering när du gör ditt val. Meddela sedan din arbetsförmedlare vilken leverantör du har valt. Du har möjlighet att ändra ditt val om du upplever att du inte får det stöd som motsvarar dina behov.

Kontor

Kolla vilka matchningsföretag som finns i din kommun eller i ditt närområde och läs mer om dem. 

Handledare

Hur många handledare finns? Ju fler desto bättre och mer tid över till dig. 

Erfarenhet

Vilken erfarenhet har företaget av stöd- och matchningsarbete? Hur länge har de funnits?

Tjänster

Vilka tjänster erbjuds? Coachning, utbildning, egen handledare, seminarier mm. 

Språk

På vilka språk erbjuder företaget stöd och matchning? Finns tolk?

Nöjdhet

Vad säger tidigare deltagar om företaget? Har det funkat bra eller mindre bra? 

Antal

Hur många arbetssökande har fått jobb via matchningsföretaget? 

Bransch

Har matchningsföretaget specifik branschkunskap eller jobbar de mot alla branscher?

Metodik

Hur funkar matchningsföretagets arbetssätt? Hur ser deras metodik ut? Mål och syfte.

Kontakter med företag

Finns det ett upparbetat nätverk med företagskontakter? Viktigt för dig att veta. 

Kunskaper

Har matchningsföretaget ytterligare kompetenser utöver stöd och matchning? 

Omdömen

Se omdömen från personer som deltagit i Stöd och matchning hos matchningsföretaget.

Till alla möjligheter

Välj din kommun!

Hör av dig om du har frågor.

Öppet mån-fre 09:00 – 17:00

E-post: info@jobbstegen.se

Vi kraftsamlar för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning!

Sverige står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet i spåren av Corona. Det kommer att krävas omfattande insatser från samhällets sida för att undvika långtidsarbetslöshet. Därför behöver vi nu kraftsamla för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning. Jobbstegen är en långsiktig satsning som ska bidra till utveckling och samhällsförbättring. Bakom tjänsten står Jobbstegen AB.