Hur kan din kommun hjälpa dig till jobb eller utbildning?

Vilken hjälp behöver du? Din kommun kan stötta dig!

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar har svårt att komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp och stöd av din kommun. Ofta samarbetar kommunen med arbetsförmedlingen och försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för dig som behöver stöd och hjälp. Målet är att du ska få förutsättningar att kunna försörja dig själv. För att kunna ta del av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna måste du för det mesta först anmäla dig på arbetsförmedlingen eller till socialtjänsten.

Hjälp att hitta praktikplats
Studie- och yrkesvägledning
Motiverande samtal
Kartläggning av dina kompetenser
Lära dig söka arbete på ett effektivt sätt
Individuellt jobbsökeri med coachning
Information om arbetsmarknaden

Exempel på stöd och hjälp du kan få av din kommun!

Ibland kan det kännas svårt att komma ut i arbetslivet. Vissa företag har hög konkurrens om arbetsplatserna, vilket försvårar möjligheten att få jobb. Det kan även finnas fysiska eller psykiska anledningar som hindrar dig från att vistas ute på arbetsmarknaden. Men var lugn, det finns stöd och hjälp att få!

Hitta praktikplats

Din kommun kan hjälpa till att hitta en praktikplats. Antingen på kommunen eller hos lokala arbetsgivare.

Arbetsträning

Om du varit borta från arbetslivet en längre tid kan du prova att arbeta igen genom så kallad arbetsträning

Skriva CV och personligt brev

Tips och råd vad du ska tänka på när du ska sätta samman ditt CV och skriva ditt personliga brev.

Sommarjobb

Prova på arbetslivet och tjäna lite egna pengar under sommarlovet. Vänder sig till ungdomar i kommunen.

Kartläggning av din kompetens

Få hjälp och stöttning att kartlägga dina kunskaper, erfarenheter, egenskaper och intressen.

Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att komma fram till vad du vill göra och hur du kan gå tillväga.

SFI

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället

Coachning

Du får träffa en arbetscoach i enskilda möten. Tillsammans kartlägger ni dina framtidsplaner.

individuellt utformad plan

Individuella insatser kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du ska bryta din arbetslöshet.

se hur din kommun kan hjälpa dig till jobb eller utbildning

Välj din kommun!

Hör av dig om du har frågor.