Handlingsplanen ska hjälpa dig till jobb eller studier - så fort som möjligt!

Tillsammans med din handledare på matchningsföretaget tar du fram en handlingsplan som ska hjälpa dig att så fort som möjligt komma i jobb eller studier. 

Det är du som är i fokus!

Handledaren finns till för dig under hela vägen mot målet.

Det första som görs är att göra en individuell plan för dig. Handledaren utgår ifrån dina förutsättningar och behov, matchar din kompetens mot arbetsmarknadens efterfrågan och ger dig stöd i ditt arbete med att strukturera ditt jobbsökande. 

Din handledare hjälper dig att synliggöra dina resurser och att marknadsföra dem så du får ett nytt jobb! Många gånger är handledare väl insatt i var jobben finns, även de som inte annonseras ut. Din handledaren vet vad arbetsgivarna behöver och hur man gör för att få jobbet. Se handledaren som en person som kan ge dig stöd och som du helt enkelt kan känna dig trygg med.

Exempel på tjänster som matchningsföretagen erbjuder!

Behöver du utbildning för att få ett jobb?

Mer som brukar finnas

Hör av dig om du har frågor.

Öppet mån-fre 09:00 – 17:00

E-post info@jobbstegen.se

Vi kraftsamlar för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning!

Sverige står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet i spåren av Corona. Det kommer att krävas omfattande insatser från samhällets sida för att undvika långtidsarbetslöshet. Därför behöver vi nu kraftsamla för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning. Jobbstegen är en långsiktig satsning som ska bidra till utveckling och samhällsförbättring. Bakom tjänsten står Jobbstegen AB.